Nu de 40dagentijd eraan zit te komen (start: woensdag 14 februari 2018) met alle leesroosters en scheurkalenders die daarbij horen, neem ik me voor om me dit jaar vooral te concentreren op de 50dagentijd die op Paaszondag start.

Ik doe dat met in het achterhoofd de kritiek die Tom Wright in zijn boek ‘Verrast door hoop’ uitte op de overmatige aandacht voor de beleving van de 40dagentijd (blz. 259-261):

“Voor mij is het absurd en totaal ongerechtvaardigd dat we veertig dagen van vasten kennen, erover nadenken wat dit betekent, preken over zelfverloochening, in ieder geval een beetje somber zijn, en dit alles tot een hoogtepunt laten komen in de Stille Week, die op haar beurt haar climax weer op Witte Donderdag en Goede vrijdag vindt… waarna we na een wat merkwaardige Stille Zaterdag precies één dag nemen om Pasen te vieren.”

En even later schrijft hij dan over de 50dagentijd:

“Als de vastentijd een tijd is om dingen op te geven of te laten staan, laat Pasen dan een tijd zijn om dingen op te pakken. (…) De veertig dagen van Pasen tot Hemelvaart zou een tijd moeten zijn die de veertig dagen vóór Pasen in evenwicht brengen, een tijd om iets nieuws op te pakken, iets dat gezond en vruchtbaar is, iets waarmee u naar buiten treedt en uzelf geeft. (…) Als u er echt voor gaat, dan kan het u laten ruiken aan nieuwe dingen, nieuwe hoop, nieuwe avonturen waarvan u nog niet eerder gedroomd heeft. Het kan een beetje Pasen in uw diepste binnenste geven. Het kan u helpen om op een totaal nieuwe manier wakker te worden. En dat is precies waar het met Pasen om draait.”

Iets nieuws doen dus: nieuwe dingen, nieuwe hoop, nieuwe avonturen. Daarom wil ik me zelf heel graag (en ik hoop zoveel mogelijk mensen uit te nodigen om daarin mee te gaan) in de 50dagentijd onderdompelen in de boodschap van de Bergrede van Jezus, het evangelie van Gods nieuwe wereld. Want de opgestane Jezus heeft nog steeds die droom waarover hij tijdens zijn leven zoveel sprak (‘I have a dream!’).

50 dagen de Bergrede.
50 dagen om mee te dromen met Jezus over een betere wereld.
50 dagen oefenen met zulke nieuwe dingen als je vijand liefhebben, niet oordelen, de ruimte van de nederigheid ontdekken, de smalle weg vinden, doen in plaats van alleen maar luisteren en praten, de Geest je hart laten zuiveren, de linkerwang toekeren, bidden in het verborgene en noem maar op.

Want wat maakt Jezus zijn droom van een nieuwe wereld praktisch!

En tussen Pasen en Pinksteren zal ik des te meer beseffen hoezeer ik de heilige Geest niet kan missen als ik wil participeren in de beweging van Gods koninkrijk op aarde.

50 dagen de Bergrede is dus ook 50 dagen verlangen naar de volheid van de heilige Geest.

Wil je dat ook? ‘Op een totaal nieuwe manier wakker worden’?

Doe je mee?

Een manier om mee te doen is je aanmelden voor een cursus van drie avonden die in de 50dagentijd plaats gaat vinden in de Plantagekerk Zwolle: woensdag 4 en 18 april en 9 mei. Lees hier meer: Cursus de Bergrede.