Gerelateerde afbeeldingOp weg naar de cursus over de Bergrede (er zijn inmiddels 30 deelnemers), lees ik regelmatig in het boek van Martyn Lloyd-Jones over de Bergrede van Jezus. Daarin bracht hij de 60 preken samen die hij hield over deze toespraak van Jezus.

Hieronder geef ik graag in (een wat vrije) vertaling door wat Lloyd-Jones als antwoord geeft op de vraag waarom we de Bergrede zouden moeten bestuderen en proberen te leven.

1. Waarom zouden we de Bergrede bestuderen? Waarom zouden we proberen zo te leven? Eerste reden: de Heer Jezus Christus stierf om mogelijk te maken dat wij zouden leven volgens de Bergrede. Hij stierf. Waarom? ‘Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ​zonde​ vrij te kopen, ons te ​reinigen​ en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen’ (Titus 2:14). Wat betekent dat? Het betekent dat hij stierf zodat ik nu de Bergrede kan leven. Hij heeft dit voor mij mogelijk gemaakt.

2. Waarom zouden we de Bergrede bestuderen? Waarom zouden we proberen zo te leven? Tweede reden: er is niets dat mij zozeer de absolute noodzaak van een nieuwe geboorte en van de heilige Geest en zijn werk in mij toont als de Bergrede. De zaligprijzingen zijn verpletterend om te horen en tonen mijn onuitsprekelijke hulpeloosheid. Het kan niets worden als ik niet opnieuw geboren word. Lees en bestudeer de Bergrede, kom jezelf tegen in het licht van de Bergrede. Het zal ertoe leiden dat je je ultieme behoefte ontdekt aan een nieuwe geboorte en aan het werk van de heilige Geest. Er is niets dat zozeer leidt tot het evangelie en de genade als de Bergrede.

3. Waarom zouden we de Bergrede bestuderen? Waarom zouden we proberen zo te leven? Derde reden: hoe meer we in ons leven de Bergrede in praktijk proberen te brengen, hoe meer zegen we zullen ervaren. Kijk naar de zegeningen of zaligprijzingen die worden beloofd aan hen die de Bergrede in praktijk brengen. De moeite met veel onderwijs over heiliging is dat het de Bergrede buiten beschouwing laat en ons vraag om heiliging te ervaren. Dat is niet de Bijbelse methode. Als je kracht in je leven wilt ervaren en gezegend wilt worden, ga dan rechtstreeks naar de Bergrede. Leef die Bergrede en breng haar in praktijk en geef je zelf aan de Bergrede. En als je dat doet, dan zullen de beloofde zegeningen komen.

4. Waarom zouden we de Bergrede bestuderen? Waarom zouden we proberen zo te leven? Vierde reden: het is de beste manier van evangeliseren. De wereld van vandaag is op zoek naar, ja heeft dringend nodig, echte christenen. Ik word niet moe te benadrukken dat de kerk vandaag de dag niet bezig moet zijn met het organiseren van missionaire campagnes om mensen van buiten te trekken, maar zelf moet beginnen met het leven van het christelijke leven. Als de kerk dat zou doen, zouden mannen en vrouwen in grote getale onze kerkgebouwen binnenkomen. Ze zouden zeggen: ‘Wat is hiervan het geheim?’

Jezus kwam, leefde, stierf en stond weer op en zond de heilige Geest zodat jij en ik de Bergrede zouden kunnen leven! Zeg dus niet dat we niks met de Bergrede hebben te maken! Als we allemaal maar de Bergrede zouden leven, zouden mensen weten dat er kracht is in het christelijke evangelie. De mensen zouden weten dat het iets levends is. En ze zouden naar niets anders meer willen zoeken. Ze zouden zeggen: ‘Hier is het!’ En als je de geschiedenis van de kerk leest, zul je ontdekken dat altijd wanneer mannen en vrouwen de Bergrede serieus namen en zichzelf ermee confronteerden er een echte opwekking kwam. Moge God ons de genade geven om ons ernstig, eerlijk en biddend te confronteren met de Bergrede zodat we er levende voorbeelden van worden, voorbeelden van het grootse onderwijs van Jezus.