“Het herstel van de kerk komt zeker voort uit een nieuw soort monnikendom, dat met het oude slechts de onvoorwaardelijkheid van een leven volgens de Bergrede in navolging van Christus gemeenschappelijk heeft.

Ik denk dat het tijd is hiervoor mensen bijeen te brengen.”

Dietrich Bonhoeffer

[Van 1 april tot en met 20 mei elke dag een inspirerend citaat over de Bergrede]