Binnenkort start de cursus ‘Zin in bidden‘. Ik zie er naar uit om die te gaan geven, hoewel dat verlangen ook wel vermengd is met verlegenheid. Ik verlang zelf naar groei in gebed, maar ik weet heel goed dat ik nog een lange weg heb af te leggen. Ik voel me vaak verlegen rond gebed en bepaalde gebedsvormen. Ik maak er vaak tijd voor, maar even vaak laat ik het zitten. Ik heb de laatste tijd een sterke voorkeur ontwikkeld voor bidden zonder woorden (stilte of contemplatie), maar vraag me wel eens af of ik wel voldoende recht doe aan het gegeven dat Jezus ook zegt: ‘Vraag!’ Moet het vraaggebed niet een veel grotere rol spelen in mijn gebedsleven?

In mijn voorbereidingen lees ook ook in boeken over gebed. Onder andere dit boek van Richard Foster: Gebed. Waar het hart zijn thuis vindt. Al op pagina 14 tref ik daar een prachtige en aansprekende passage aan die een mooi begin zou kunnen vormen van de cursus (die eigenlijk een kortlopende ‘school van gebed’ is). Ik geef die passage hier (in een ietwat vrije weergave) door.


De sleutel tot Gods hart, ons thuis, is het gebed.

Het kan zijn dat je nooit eerder hebt gebeden, behalve in tijden van nood. Het kan zijn dat Gods naam nooit over je lippen is gekomen, behalve als een krachtterm. Dat is nu even niet zo belangrijk. Het gaat er nu om dat het hart van de Vader wijd voor je openstaat; je bent van harte uitgenodigd binnen te komen.

Misschien geloof je niet in bidden. Misschien heb je wel eens geprobeerd te bidden, maar ben je daarin teleurgesteld en zelfs ontgoocheld. Je hebt het gevoel dat je heel weinig, of zelfs geen geloof hebt. Dat doet er niet toe. Het hart van de Vader staat wijd voor je open; je bent van harte uitgenodigd binnen te komen.

Misschien heeft het leven je verwond en gebroken. Mensen hebben je onrecht aangedaan; en je denkt voor de rest van je leven met de littekens te zitten. Je oude, pijnlijke herinneringen zijn nooit genezen. En je wilt niet meer bidden, want je vindt de afstand te groot; je voelt je te min en te vuil. Geef niet op. Het hart van de Vader staat wijd voor je open; je bent van harte uitgenodigd binnen te komen.

Misschien bid je al jaren, maar is je gebed verkild; er gebeurt zo weinig meer. God lijkt zo ver weg en zo ontoegankelijk. Luister naar me. Het hart van de Vader staat wijd voor je open; je bent van harte uitgenodigd binnen te komen.

Misschien heb je vele jaren gebeden; maar de woorden zijn leeg en koud geworden. Er gebeurt al lange tijd niets. God lijkt ver weg en ongenaakbaar. Luister. Het hart van God is wijd geopend. Je bent welkom binnen te komen.

Misschien vormt het gebed het hoogtepunt van je leven. Je leeft al langere tijd in Gods nabijheid en kunt van zijn goedheid getuigen. Maar je verlangt naar meer: meer kracht, meer liefde, meer van Gods nabijheid in je leven. Geloof me, het hart van de Vader staat wijd voor je open. Ook jij bent van harte uitgenodigd nog verder naar binnen te gaan.