Op zondag 11 oktober hoop ik te preken over het roepingsvisioen van Ezechiël. Wat zag Ezechiël? Wat krijgen wij te zien als we verlangen naar het zien van de heerlijkheid van de Heer, de glorie van Jezus?

Op deze plek zijn ruim voorafgaand aan zondagmorgen ook gesprekvragen te vinden voor wie direct na het meemaken van de dienst en de preek daarover in gesprek willen.

De preek is inmiddels hier na te lezen.

Gesprekvragen

  1. Welk gevoel komt vooral bij jou naar boven als je het visioen van Ezechiël 1 op je in laat werken? Ervaar je het visioen als indrukwekkend, overweldigend, angstaanjagend, hoopgevend of nog iets anders?
  2. Welk onderdeel vanen het visioen fascineert je het meest (bekijk daarbij ook de afbeelding die je hieronder ziet)?
  3. Hoe leer jij God kennen door dit visioen?
  4. Welke van de vier kenmerken die in de preek genoemd worden (God straalt, beweegt, kijkt, spreekt) is volgens jou het belangrijkst?
  5. Hoe zou jij reageren als jou zou overkomen wat Ezechiël overkomt?
  6. Welke verbindingen zie jij tussen Ezechiël 1 enerzijds en Openbaring 1:12-18 anderzijds?
  7. Hoe helpt het kijken naar dit visioen jou bij het ‘Jezus zien’?
  8. Wat neem je uit dit visioen mee in je dagelijkse leven?