Het is al weer twee maanden geleden dat ik een aantal blogposts (deel 1, deel 2, deel 3, en deel 4) schreef over bemoediging. Ik preekte in januari en februari 2016 vijf keer over dat thema. Daarna vroegen andere thema’s weer aandacht.

Zo gaat dat trouwens vaak (bij mij tenminste): dat je intensief met een thema bezig bent en dat er zich alweer een ander onderwerp aandient om mee bezig te zijn in de preken. Dat is ook wel eens jammer. Sommige thema’s hebben echter een (veel) langere adem nodig. In elk geval bemoediging is zo’n thema.

Daarom pak ik de draad weer op. En daar zijn eigenlijk twee aanleidingen voor.

  1. Een ouderling van de Plantagekerk schreef laatst ergens: ‘Wat zou het toch fantastisch zijn als wij bekend staan als een gemeente met een eigen visie op bemoedigen.’ En dat raakt precies aan wat ik ook heel graag zou willen.
  2. Met iemand van het gebedsteam van de Plantagekerk ga ik om tafel zitten om samen te ontdekken hoe we als gemeente zouden kunnen groeien in ‘bemoedigend bidden’.

En zo pakte ik vandaag dat prachtige boek van Larry Crabb er weer bij, ‘Bemoedigen doet goed. De pastorale opdracht van de gemeente’. Achterin las ik wat ik op een witte bladzijde had geschreven: ‘Is het misschien zo dat God bezig is ons als gemeente de visie te geven om een bemoedigende gemeenschap te worden?’ Dat was een echo van dit citaat (blz. 145)

Als een gemeente de visie ontvangt om een bemoedigende gemeenschap te worden en de leden toerust in het bemoedigen van elkaar, dan zal de waarheid van Gods Woord meer vruchtbare bodem vinden en vaker wortel schieten.

Dat wil ik nu weer oppakken. Hopelijk lukt het om de komende weken hierop enige focus te houden.

Hieronder vind je van de vijf preken die ik hield een preeksamenvatting en de audio-opname van de preek:

  1. Samen léven in 2016 (Hebreeën 10:24-25) (3 januari 2016) (audio)
  2. Bemoedigen doet goed (Jesaja 57:15, Johannes 14:16) (10 januari 2016) (audio)
  3. Het huis van de angst en het huis van de liefde (Romeinen 8:15) (24 januari 2016) (audio)
  4. Hij geeft mij nieuwe kracht (Psalm 23:1-4) (31 januari 2016) (audio)
  5. Christus: het doel van alle bemoediging (Kolossenzen 2:2-3) (7 februari 2016) (audio)