Op zondag 17 januari preek ik over de zesde bede van het Onze Vader: ‘Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad’.

Hieronder vind je gesprekvragen bij die preek.

Luister naar de voorlezing van Jakobus 1:2-12:

Gespreksvragen

  1. Wat zie je voor je bij het woord ‘beproeving’? En welk beeld heb jij bij ‘het kwaad’ of ‘het Kwaad’?
  2. Wat vind jij zelf moeilijk rond de thema’s van beproeving en geestelijke strijd?
  3. Herken jij bij jezelf de houdingen van onmacht en overmoed? Waarin verschilt alertheid van overmoed en onmacht?
  4. Wat maken de twee uitspraken van Jakobus die aan het einde van de preek als inspiraties worden aangeboden aan gedachten en gevoelens bij je los?
  5. Herken je de belangrijke rol van gebed als het gaat om geestelijke strijd? En wat vind je van de uitspraak over de boze: “Hij lacht om onze eigen inspanningen, hij spot met onze eigen wijsheid, maar hij beeft wanneer wij bidden”?
  6. Hoe kunnen we als kerk meer een gemeenschap worden waar we elkaar helpen om alert te zijn in de geestelijke strijd?

Kijk ook hier: Prekenserie Open leven.