Deze pagina op levenindekerk.nl is gewijd aan de praktijk van de lectio divina, een leeswijze die wortelt in de monastieke traditie. Het gaat om een langzaam, liefdevol en luisterend lezen van teksten die het liefst zo gelezen willen worden. Daarbij denk ik allereerst aan de Bijbel. Maar er is ook veel andere spirituele literatuur die het best langs de weg van de lectio divina kan worden gelezen.

Monastiek lezen en leven

Lectio divina is niet alleen een manier van lezen maar ook een manier van leven: aandachtig aanwezig zijn in het hier en nu. Lectio divina reikt een manier van zijn en ervaren aan die ook toegepast kan worden op alles wat zich in het dagelijkse leven aandient. In wezen vormt lectio divina een praktijk die het uitgangspunt van een levenskunst vormt. De lectio divina is daarom ook te zien  als een mogelijke (monastieke) leefregel.

Blogposts over lectio divina

Via deze button vind je alle blogposts die op deze site te vinden zijn over lectio divina:

Boeken over lectio divina

De hieronder genoemde zeven boeken hebben veel te bieden als je meer wilt ontdekken rond Lectio Divina:

 

lectiodivinawillhoit lectiodivinabenner lectiodivinadouma lectiodivinabianchi
lectiodivinacasey lectiodivinapeterson Lectio Divina roughs  

De bovenstaande boeken zijn allemaal goed leesbaar. Twee wat moeilijker boeken, maar wel heel belangrijk, zijn die van Kees Waaijman en Wim Reedijk. In Waaijmans standaardwerk ‘Handboek spiritualiteit’ wordt een belangrijk hoofdstuk gewijd aan de Lectio Divina als model voor een spirituele hermeneutiek. Wim Reedijk voert in zijn boek ‘Zuiver lezen’ een pleidooi voor een academische (her)waardering van de lectio divina.

zuiverlezenreedijk handboekwaaijman