léven in de kerk

jos douma | spiritualiteit

Categorie

Bergrede

‘Trek je terug in je huis, en sluit de deur’

Wat is er veel gebeurd de voorbije dagen! We zijn met zijn allen in de ban geraakt van het Corona-virus. De maatregelen die genomen zijn (scholen dicht, anderhalve meter afstand houden, sociale contacten beperken enzovoort) raken ons allemaal. We zullen… Lees verder →

Mag ik even stilte?

Essay in Friesch Dagblad van zaterdag 22 december 2018 Ik ben op zoek naar stilte. Ik hoor deze dagen het lied ‘Stille nacht, heilige nacht’. Dat lied roept een verlangen bij me op. Ik verlang naar stilte en naar heiligheid…. Lees verder →

Het gebed in het verborgene: contemplatief bidden

Al langere vormt het zogenaamde ‘centrerende gebed’ een belangrijk onderdeel van mijn persoonlijke gebedsleven. Ik leerde deze manier van bidden toen ik kennis maakte met het werk van ‘Contemplative Outreach‘. Dit netwerk van groepen mensen die verlangen naar contemplatieve groei… Lees verder →

Gemeente zijn in vier dimensies: een kleine verkenning rond spirituele gemeenteopbouw

Als predikant ben ik voortdurend bezig met vragen rond gemeenteopbouw. Hoe zijn we kerk in deze tijd? Wat is de kern van kerk zijn? Hoe kunnen we als gemeente van Christus in deze wereld iets van Jezus laten zien? In… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 50

“Er is niets dat mij zozeer de absolute noodzaak van een nieuwe geboorte en van de heilige Geest en zijn werk in mij toont als de Bergrede. De zaligprijzingen zijn verpletterend om te horen en tonen mijn onuitsprekelijke hulpeloosheid. Het… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 49

“Naast het doen bestaat alleen nog maar het niet-doen. Maar er bestaat geen willen-doen en toch niet-doen. Wie met Jezus’ woord anders omgaat dan door het doen, spreekt Jezus tegen, zegt ‘neen’ tegen de Bergrede, doet Zijn woorden niet. En… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 48

“Wij hebben de Bergrede gehoord, wij hebben hem misschien begrepen. Maar wie heeft hem echt goed gehoord? Op deze vraag geeft Jezus tenslotte antwoord. Jezus laat zijn toehoorders niet eenvoudig weggaan met de bedoeling, dat ze van zijn woorden maken… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 47

“Het lijkt een voorteken te zijn, het laatste beeld dat Jezus gebruikt in zijn manifest van het koninkrijk: we zien een huis dat instort tijdens de storm. Het beeld staat in scherp contrast met de woorden die enkele minuten eerder… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 46

“Veel mensen veronderstellen dat de Bergrede als doel heeft het antwoord te geven op deze ene vraag: ‘Hoe kom ik in de hemel als ik sterf?’ Dit was gedurende vele jaren ook mijn veronderstelling. Maar nu ik heb nagedacht over… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 45

“In de dagen van de Reformatie in het begin van de 16e eeuw, is er een bevrijdende belevenis geweest. Toen is gebeurd dat de bijbel, die gedurende de middeleeuwen in hoofdzaak slechts door geestelijken werd gelezen (en zelfs dat nog… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 44

“Jezus sprak de Bergrede niet uit opdat wij in wanhoop de wenkbrauwen zouden fronsen over ons falen om de volmaaktheid te bereiken. Hij gaf die om ons daarmee Gods Ideaal mee te delen waarnaar we altijd moeten blijven streven, maar… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 43

“Jarenlang had ik gedacht dat de Bergrede een blauwdruk was voor menselijke gedrag waaraan niemand kon voldoen. Toen ik die opnieuw las, kwam ik tot de ontdekking dat Jezus deze woorden niet laat horen om ons daarmee te belasten, maar… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 42

“Toen ik de zaligsprekingen voor het eerst hoorde, klonken ze mij als onmogelijke idealen van een mystieke dromer in de oren. Nu zie ik ze echter als waarheden die verkondigd zijn door een realist die minstens zo pragmatisch is als… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 41

“Tussen mijn puberteit en volwassenheid achtervolgde de Bergrede mij. Ik las boeken als die van Charles Seldon, ‘In His Steps’, en ik nam mij plechtig voor om te handelen ‘zoals Jezus zou handelen’ en dan las ik Matteüs 5 tot… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 40

“De Bergrede is een klassieke plaats in de Bijbel waar we een beeld vinden van wat het betekent om als christen te leven in deze wereld. De Bergrede beantwoordt vragen als: Wat is nu precies het nieuwe leven? Waarin bestaat… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 39

“De bergrede is in eerste instantie, maar niet exclusief gericht tot de christengemeente. En uiteraard ook bestemd om binnen de gemeente gepraktiseerd te worden. In en aan die gemeente moet duidelijk worden (als in een goed ‘leesbare brief’), dát en… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 38

“Het hart van het onderwijs over van deugd vervuld, rechtschapen leven om gewone mensen te oprecht te leren groeien in heiligheid, is de Bergrede. En het hart van de Bergrede is de wet van de liefde – de ‘koninklijke wet’… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 37

“Wie ernaar verlangt een heilig leven te leiden, spoor ik aan om diep vertrouwd te raken met de Bergrede. Het is een uitgebreid commentaar op de koninklijke wet van de liefde. En het leven van Jezus zelf is weer een… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 36

“De Bergrede is een beschrijving van een manier van leven van een volk, een volk van een nieuwe tijd die resulteert in het volgen van de man Jezus. Dat is wat het betekent om gezegend te zijn. Uitgaande van onze… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 35

“Als God de wereld weer op orde wilde brengen – dat is wat de zaligprijzingen uit de bergrede duidelijk maken – stuurt hij geen tanks. Hij stuurt zachtmoedigen, gebrokenen, mensen die naar gerechtigheid hongeren, vredestichters, mensen die zuiver van hart… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 34

“De meeste christelijke kerken hebben ongelooflijk veel tijd gestoken in het zich zorgen maken over verbale en rituele orthodoxie – de officiële leerstukken en liturgieën. We moeten eerlijk zijn en toegeven dat de kerk zich veel minder heeft gefocust op… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 33

“Het leven van de volgeling komt daarin tot uiting, dat niets tussen Christus en hem treedt, niet de wet, niet de eigen vroomheid, maar ook niet de wereld. De volgeling ziet altijd slechts Christus. Hij ziet niet Christus én de… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 32

“Er zijn aanwijzingen genoeg om te handhaven dat Jezus’ onderwijs ook geldig is voor latere tijden. De hele rede is reeds gesteld in onvoorwaardelijke toon en de formuleringen zijn zo algemeen als maar mogelijk is. Verder vinden we gedeelten van… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 31

“Het belang van de Bergrede blijkt wel uit de voorbereidingsnacht. Lucas (6:12-19) vertelt dat Jezus deze nacht tussen de aankomst bij de berg en de grote rede, wakend heeft doorgebracht. Het is de enige keer dat wij lezen over een… Lees verder →

Citaat van de dag | Over de Bergrede | Dag 30

“De Bergrede, met haar radicalisering van de wet en de moraal, haar ongehoorde voorbeelden van liefde-in-de-praktijk, haar nadruk op de daad, die niet kan worden misverstaan, haar eis van een overvloediger gerechtigheid dan die der Farizeeën, deze Bergrede behoort tot… Lees verder →

© 2020 léven in de kerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑