léven in de kerk

jos douma | spiritualiteit

Categorie

Gemeenteopbouw

Samen volledig toe groeien naar Christus. Over Kerk 7.0 (12 – slot)

In de voorbije twee maanden heb ik geschreven over Kerk 7.0 (lees via deze link alle 12 blogposts). Met die aanduiding heb ik de christelijke gemeente op het oog die, in het besef dat de kerk een schepping is van… Lees verder →

Mission midden in het leven. Over Kerk 7.0 (11)

In Crabbs boek ‘De ideale kerk’ vormt ‘spirituele missie’ het sluitstuk van een proces. Van ‘missionaire kerken’ (en in het bijzonder emerging churches) moet Crabb niet zo veel hebben. Of liever: hij staat er nogal sceptisch tegenover. Het werkelijke missionair zijn… Lees verder →

God’s final apologetic. Over Kerk 7.0 (10)

Kerk 7.0 gaat over een geloofsgemeenschap waar de Geest van Jezus waait. Dat geldt voor de theologie die in zo’n gemeenschap tot klinken komt, voor de vorming van gemeenteleden als leerlingen van Jezus waaraan aandacht wordt gegeven en ook voor… Lees verder →

Kleine christussen. Over Kerk 7.0 (9)

Eerst even de context weer neerzetten: ik ben bezig met een serie blogposts over Kerk 7.0. Daarin gaat het om een manier van kijken naar de kerk waarin discipelschap centraal (leerling van Jezus zijn midden in het leven) en waarin… Lees verder →

Dansen op de preekstoel. Over Kerk 7.0 (8)

Om nog wat scherper in beeld te krijgen wat ik bedoel met Geestelijke (of spirituele) theologie, ga ik te rade bij Eugene Peterson. In zijn boek ‘Christ Plays in Ten Thousand Places. A Conversation in Spiritual Theology’ geeft hij een… Lees verder →

De landelijke synode en de lokale liturgie

Niet alle Synoderapporten trekken evenveel aandacht. (Voor wie het nog niet wist: de Generale Synode vande GKV vergadert sinds 1 februari 2014.) Mijn aandacht werd getrokken door een klein rapportje over kerkmuziek en liturgie. In het lijstje op deze pagina… Lees verder →

In gesprek met narthex-jongeren

Morgenavond ga ik weer in gesprek met narthex-jongeren. Vandaag bereid ik het gesprek (c.q. de catechetische ontmoeting) voor. Ik werd geïnspireerd door twee berichten die via de social media (Twitter en Facebook) naar me toe kwamen: 1. Op zijn weblog www.creatov.nl schrift… Lees verder →

Van spiritueel naar Geestelijk. Over Kerk 7.0 (6)

Ik heb er toch maar voor gekozen om in de afbeelding van Kerk 7.0 het woord spiritueel te laten vallen. Zelf ben ik wel gehecht aan de woorden spiritueel en spiritualiteit. Maar voor velen blijken die woorden toch wat vervreemding… Lees verder →

Waar is de Geest? Over Kerk 7.0 (5)

‘Zonder Gods Geest is er niets wat wij kunnen doen dat zal meetellen voor Gods koninkrijk. Zonder Gods Geest kan de kerk eenvoudigweg de kerk niet zijn.’ Deze uitspraak van Tom Wright (‘Eenvoudig christelijk’, blz. 112) kwam onlang weer erg… Lees verder →

Midden in het leven. Over Kerk 7.0 (4)

Hoe missionair is onze gemeente? Die vraag zingt al een heel aantal jaren rond in de Nederlandse kerken. Lange tijd is daarbij veel aandacht gegaan naar missionaire projecten die vanuit de kerk op touw werden gezet. Inmiddels is er ook… Lees verder →

Maak discipelen. Over Kerk 7.0 (2)

In het plaatje dat de kern laat zien van waar het over gaat in Kerk 7.0 neemt het woord discipelschap een nogal prominent plaats in. De laatste tijd komt hier ook in protestantse kringen (na en naast evangelische kringen) steeds… Lees verder →

Discipelschap à la Larry Crabb (2)

Op zijn weblog schreef Remmelt Meijer een mooie bijdrage rond discipelschap: ‘Discipelschap tussen hype en urgentie‘. De moeite van het lezen waard! Zelf zou ik dus het spoor van discipelschap nog wat verder willen uitdiepen door aandacht te vragen voor… Lees verder →

Discipelschap à la Larry Crabb

Voor de vierde keer heb ik het boek nu gelezen. De eerste keer in het Engels en daarna drie keer in het Nederlands, verspreid over een paar jaren. Larry Crabbs ‘De ideale kerk’ (‘Real Church’, 2009) brengt me steeds opnieuw… Lees verder →

De discipelschapsmalaise in de kerk: 8 oorzaken

Mike Breen is met zijn boek ‘Een cultuur van discipelschap‘ uiteraard niet de eerste en de enige die over deze thematiek heeft geschreven. Op mijn boekenplank staat ook een prachtig boek van Greg Ogden: ‘Discipelschap met impact. Groeien als leerling… Lees verder →

TomTom Wright: ellende-verlossing-dankbaarheid, maar dan anders

Hoe kun je vandaag jonge christenen helpen om zich een gezonde en bijbelse samenvatting van het evangelie eigen te maken? Is de Heidelbergse Catechsimus met de trits ellende-verlossing-dankbaarheid, met een sterk accent op zonde en genade en rechtvaardiging en met… Lees verder →

Over discipelschap, huddels en de kerk

Ik ben onder de indruk van het boek ‘Een cultuur van discipelschap’ van Mike Breen. Ik kreeg het enkele weken geleden kado van een zevental gemeenteleden uit de Plantagekerk die de Zomerconferentie van New Wine hadden bezocht en ben het… Lees verder →

Een social media pauze van 50 dagen

Op deze laatste dag van de 100 eerste dagen als predikant van de Plantagekerk begin ik met een social media pauze. De komende 50 dagen geen twitter, facebook en weblog. Dat is voor mij ook een concrete toepassing van de… Lees verder →

Wat is de taal van het koninkrijk? (100-dagen-reflecties 14, slot)

Komende zondag houd ik de laatste preek in een serie van twaalf over het koninkrijk van God op aarde zoals in de hemel. Het zal gaan over de opdracht van Jezus om zijn leerlingen te zijn door leerlingen te maken… Lees verder →

Middeleeuws model voor spirituele gemeenteopbouw (100-dagen-reflecties 13)

In deze 100 dagen groei ik langzamerhand naar de gedachte toe dat het gebed het centrale en cruciale aanknopingspunt is voor de opbouw c.q. de ontwikkeling van de gemeente. Enkele gesprekken met mensen uit de Plantagekerk én het hoofdstuk van… Lees verder →

De kerk: oefenplaats van gebed (100-dagen-reflecties 12)

In den beginne was de kerk een gemeenschap van mannen en vrouwen met Christus als levend middelpunt. Toen verplaatste de kerk zich naar Griekenland waar zij een filosofie werd. Vervolgens verplaatste de kerk zich naar Rome waar zij een instituut… Lees verder →

De kerk en spirituele vorming (100-dagen-reflecties 11)

Er is nooit eerder een godsdienst van managers zo bedrieglijk overtuigend voorgesteld als christocentrisch christendom. En de kerk is voor het grootste deel blind voor deze misleiding. Actie en het voor elkaar krijgen van dingen (of het nu gaat om… Lees verder →

Vierdimensionaal kerk zijn (100-dagen-reflecties-10)

Vandaag is dag 90 van de 100dagentijd. Het einde nadert dus. In mijn agenda heb ik dag 100, 101 en 102 (maandag 24 tot en met woensdag 26 juni) overdag geblokt voor bezinning rond vragen als: Wat heb ik allemaal… Lees verder →

De kerk als bescherming tegen God (100-dagen-reflecties 7)

Ik kwam een heel spannende gedachte tegen toen ik weer eens zat te lezen in Dallas Willards ‘The Divine Conspiracy’. In het Engels gaat het om de ‘law of religious evasion’. Die wet komt hierop neer: wij structureren en onderhouden… Lees verder →

Geroepen tot management? (100-dagen-reflecties 5)

Als ik in mijn agenda kijk naar de vele vergaderingen die daarin staan genoteerd, dan kan ik me soms niet aan de indruk onttrekken dat ik het gevaar loop om een soort kerkelijk manager te zijn. Nu hoor je mij… Lees verder →

De kracht van preken (100-dagen-reflecties 4)

De preek staat in de gereformeerde traditie vanouds in het centrum van de kerkdienst. De verwachtingen waren hoog gespannen. Is dat nog altijd zo? In de voorbije jaren (decennia) is de preek wel wat onder druk komen te staan. Er… Lees verder →

© 2019 léven in de kerk — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑