Welkom!


Lees hier de dagelijkse Bijbelmomenten en citaten van Week 3 (steeds beschikbaar vanaf 5.00 uur op de betreffende dag; dag 15 is zondag 1 mei):

Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21Dag 22


We gaan de derde week in! In deze week staan we met name stil bij het eerste deel van de vijf delen die je kunt onderscheiden in de Bergrede.

Hieronder vind je onder elkaar weer verschillende cursusonderdelen die je hopelijk helpen om de Bergrede als geheel steeds beter te leren kennen. Maar laat je vooral verrassen door wat je aan inspiratiemateriaal wordt aangeboden. Ik herhaal nog een keer dat de cursus is opgebouwd volgens wat ik maar even het mozaìek-principe noem: je krijgt allemaal losse steentjes aangereikt die samen hopelijk iets van het totaalbeeld laten zien.

Een podcast: opbouw en thema van de Bergrede

In onderstaande podcast kun je enkele onderdelen beluisteren uit de cursus die ik in 2018 gaf. Deze twee vragen komen aan de orde:

  1. Hoe is de Bergrede opgebouwd (in vijf delen)?
  2. Waar gaat de Bergrede over (over de gerechtigheid van het koninkrijk van God)?

Acht keer gelukkig

In deze week staan de acht gelukkigprijzingen centraal waarmee Jezus de Bergrede begint. Ik wil je uitnodiigen en uitdagen om deze acht zinnen uit je hoofd te leren. In mijn persoonlijke stille tijd komen deze woorden van Jezus heel vaak terug (het liefst dagelijks, maar de praktijk is wel eens wat weerbarstiger). Meer daarover vertel je meer ik in het webinar van 3 mei.

Onderstaande podcast bevat de acht gelukkigprijzingen van Jezus in de audio-opname van de Luisterbijbel, maar nu steeds met een halve minuut stilte tussen de gelukkigprijzingen. Hopelijk helpt dat je om ze aandachtiger te beluisteren en er ook wat tijd bij stil te staan.

Ik nodig je uit deze week een aantal keren de tijd te nemen om deze podcast te beluisteren en om in de stiltemomenten de woorden van Jezus tot je door te laten dringen.

Gelukkig!! Webinar dinsdag 3 mei om 11.00 uur

Op dinsdag 3 mei vond het derde webinar plaats! Deze keer dus overdag, ’s morgens om 11.00 uur. Het webinar kun je hieronder terugkijken.

In het webinar staan de acht gelukkigprijzingen centraal en staan we ook uitgebreid stil bij het woord ‘Gelukkig!’

Preek: balk en splinter (zondag 1 mei 2022)

Afgelopen zondag preekte ik in de Plantagekerk te preken over Matteüs 7:1-5 waar het gaat over oordelen en niet-oordelen, over balk en splinter. Hoe zou het leven eruit zien alls we minder zouden toegeven aan onze ingebakken neiging om mensen om ons heen (misschien wel juist de mensen die het dichtst bij ons staan) een oordeel te hebben?

In deze preek grijp ik ook terug op het belang van de acht gelukkigprijzingen. Hieronder kun je de preek bekijken en beluisteren!

De beste schatkaart

In deze nieuwe podcastaflevering deel ik een paar citaten uit het boek ‘De deugden in ere hersteld’ van Peter Kreeft. Ter inspiratie. Om weer nieuwe inzichten op te doen rond de Bergrede en de gelukkigprijzingen.

Vijf podcast-overdenkingen

In de zomer van 2021 zond Groot Nieuws Radio in samenwerking met Pro Life vijf door mij ingesproken overdenkingen uit over vijf van de gelukkigprijzingen. Je kunt ze via de button hieronder bij elkaar terugvinden op een pagina van deze website. Veel luisterplezier!

Elke dag een overdenking en een citaat

Vijftig dagen lang kun je in het kader van deze cursus een bijbelmoment bij een of meer verzen van de Bergrede lezen én vind je een citaat van een auteur over de Bergrede. Je vindt de link naar de pagina met het Bijbelmoment en het citaat als je op onderstaande button klikt.


Je kunt de Bijbelmomenten en citaten van deze week ook helemaal bovenaan deze pagina vinden via de links. Let wel: de pagina met het Bijbelmoment en citaat van de betreffende dag zijn op die dag vanaf 5.00 uur beschikbaar. Als je eerder klikt, krijg je een foutmelding (Fout 404) omdat de betreffende pagina dan nog niet bereikbaar is.

De Bergrede als leefregel

Een van de redenen waarom ik het belangrijk vind om de Bergrede van Jezus aan te reiken is dat ik geloof dat het voor christelijk én kerkelijk leven nu vooral belangrijk is dat we ons niet concentreren op leerregels maar op een leefregel. Met wat moeilijker woorden: het moet niet allereerst om ortho-doxie gaan (de juist leer) maar om ortho-praxie (het goede leven). Christenen moet je niet allereerst aan hun opvattingen kunnen herkennen maar aan hun levensstijl.

Bij het materiaal van Week 2 vond je drie blogposts over dit thema. Via de link hieronder een recenter artikel dat ik erover schreef.

Lees: Van leerregels naar een leefregel